Въведение в Интернет маркетинга – 2

0

Въведение в Интернет маркетинга – 2

Съществуват определени способи, които се простират отвъд маркетинга за търсещи машини – SEM, които могат да ви помогнат да подобрите онлайн „видимостта” на сайта си, т.е. да го направите по-лесно откриваем за търсачките. Тези методи, като например създаването и разпространението да банери / рекламна мрежа (ad network) и/ или платени линкови партньорства, както и имейл маркетингът и изграждането и поддържането на афилиейт партньорства с други уеб сайтове.

Имейл маркетингът е самостоятелен клон, който е редно да бъде третиран като различен и отделен от другите ИТ браншове, тъй като няма почти нищо общо със маркетингът за търсещи машини – SEM. Имейл маркетингът е обект на по-нататъшни по-подробни дискусии, в които ще обърнем повече внимание на основните директни имейл кампании, стъпка по стъпка, под формата на подробен обучителен курс.

Банер мрежите (от англ. – Banner networks) са свързани с маркетинга за търсещи машини дотолкова, доколкото те намират допирни точки в темите касаещи т.нар. линкова популярност (link popularity), която също се явява компонент на SEM.

В следващото ниво (по-нататъшните теми) ще с опитам да ви запозная с науката Афилиейт маркетинг (от англ. – Affiliate Marketing), който може да бъде разглеждан като под-отрасъл на Интернет маркетинга. Това е популярен метод, чрез който ще можете да промотирате (рекламирате и популяризирате) различни типове уеб бизнес, като по този начин, от няколко десетки лева вложени в уеб реклама, ще можете да установите присъствие и да спечелите посредством набиране на още и още афилиейти (партньори). Такива партньорски мрежи могат да се разрастват успоредно с вашия бизнес, като по този начин ще добавят към печалбите ви своя принос и ще увеличават и бщджета ви заделен за маркетинг.

Най-важната част от целия курс се пада на т.нар. Уеб анализ (от англ. – Web Analytics). Неговата роля много често бива подценявана, тъй като този вид анализи обикновено се възприемат като прекалено абстрактно понятие. Най-общо, Уеб анализът е свързан с:

•    постоянни подобрения в онлайн бизнес представянето на уеб проекта като цяло;
•    периодично организиране на ефективни рекламни кампании;
•    усилия за подобряване на резултатите от органичните търсения и издигане на сайта в търсачките и др.

Главната цел, която стои над всички останали, обаче, си остава подобряването на качествения трафик и повишаването на конверсията. Показателят „конверсия” показва не позицията на сайта Ви в търсачките, нито броя посетителите, които сте привлекли, а колко от тях всъщност сте превърнали във ваши клиенти.

Независимо, че е възможно (и препоръчително) да вникнете и разберете всеки теоретичен аспект на Интернет маркетинга, на практика вие ще можете да се справите далеч по-добре, ако просто опитате да се специализирате в дадена тясна Интернет ниша, в която да стартирате малкия си, прохождащ ИМ бизнес. В по-късните етапи на това импровизирано обучение, вие ще се научите как да си начертавате проста и ясна схема и да оценявате своя потенциал – ваш и на проекта ви, да откривате и заемате дадена онлайн ниша и да рекламирате успешно своите услуги в Интернет пространството.

Comments

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*