Кой кой е в света на търсачките?

1

Кой кой е в света на търсачките?

Търсачките са обикновено са притежание на големи корпорации. Те се славят със сложни права на собственост и партньорски взаимоотношения помежду им. Докато някои търсачки са повече технологично ориентирани и основно аутсорсват техните бази данни и обхождащ софтуер, други са предимно със комерсиална насоченост и са склонни да спекулират с техните големи потребителски аудитории и да предлагат на клиентите си включване в платени списъци и огромни рекламни възможности.

Тази кратка статия има за цел да ви запознае с някои особености около правата на собственост върху най-популярните търсачки (кой кого притежава) и коя търсачка от коя се захранва с резултати. Знаейки това, вие ще можете по-лесно да се ориентирате коя от тях е най-подходяща, за да насочите своите SEO усилия към нея.

Преди време имаше много повече търсачки отколкото сега, като всичките бяха с приблизително еднаква популярност. Конкуренцията по показателите популярност, брой търсения, ефективност на търсещите алгоритми, брой индексирани страници и др. и беше много ожесточена. Понастоящем, след известен период на окрупняване, всички по-малки търсачки се изкупиха от няколкото по-големи (Google, Yahoo, Live Search).

Кой кого притежава?

·    Yahoo притежават AllTheWeb, Lycos и AltaVista. Също така, те използват и притежават технологията и базата данни на Inktomi Corporation, както и всички негови онлайн партньори;

·    Google са партньори с AOL, които са и техният основен доставчик на резултати при търсенето. Освен това, AOL захранват със своята уникална технология за търсене и други от най-известните търсачки, като Netscape, Ask.com и Iwon;

·    Live Search не притежава никого и използва своя собствена технология и база данни, считано от февруари 2005 г.

Кой кого захранва с резултати?

Най-страхотното постижение в сферата на взаимоотношенията между доставчиците на услугата “търсене”, която е добре известна на всички SEO специалисти, към момента е т.нар. SE relationship chart на Брус Клей. В превод това означава “графика с взаимовръзките между търсачките”. По-долу прилагам скрийншот от нея. Истинската версия на графиката на Брус Клей можете да намерите на адрес: http://www.bruceclay.com/searchenginerelationshipchart.htm. Тя е много прегледна и удобна за ползване и горещо я препоръчвам на всички.

А ето и обещания скрийншот на графиката:

Reblog this post [with Zemanta]

Comments

  • Васил Даков
    April 10, 2009

    Добър пост. Преди години използвах предимно altavista за търсене. Сега дори не си спомням как изглежда 🙂

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*