Уеб директории

0

Уеб директории

Директории или търсачки, обслужвани от хора (Human-powered search engines)

Английският термин “human powered” (в превод “обслужван от хора”) се отнася основно то директориите или казано по друг начин – до онлайн каталозите, които категоризират уеб сайтовете в тематични секции. Yahoo, редом с обичайното уеб търсене, което  всяка търсачка предлага, също така разполага с един от най-подробните онлайн каталози в Мрежата.

Когато добавяте даден URL към някоя директория, той се нарежда на опашката от сайтове, които чакат за преглед от редактор. Обикновено, когато събмитвате, имате право да изберете категорията, в която ще бъде добавен сайтът ви, както и неговите заглавие и описание. При одобрение от редактор, те ще се показват със съдържанието, което вие сте предоставили и в категорията, която вие сте посочили. Има обаче вероятност, редакторите да не сметнат заглавието и описанието ви за релевантни и да ги коригират по свое усмотрение или дори да ги изтрият.

Директориите забраняват т.нар. автоматизирано добавяне (automated submission) на сайтове към индексите им. За целта, те използват специални методи за защита срещу auto-submission софтуер.

Reblog this post [with Zemanta]

Comments

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*