Брой световни търсения на ден и конкуренция

1

Брой световни търсения на ден и конкуренция

Брой световни търсения на ден (Daily World Searches)

Практически невъзможно е да преброим колко пъти на ден интернет потребителите по целия свят търсят  по дадена ключова дума. Повечето търсачки пазят тази ценна информация в строга тайна, най-вече поради комерсиални причини. Има обаче някои търсачки, особено МЕТА търсачки, които предлагат т.нар. “статистика за търсенето в реално време” (от англ. – “live searches statistics”), т.е. споделят информация за това колко често е търсена дадена дума чрез търсачките за даден период от време.

Сред най-сигурните източници на тази “live searches” статистики са MetaCrawler-MetaSpy (www.metacrawler.com), Lycos (www.lycos.com) и Entireweb (www.entireweb.com). Освен това, Yahoo! Search Marketing (http://sem.smallbusiness.yahoo.com/searchenginemarketing/) е един от най-популярните и мощни комерсиални търсачки, разполага със свой собствен инструмент за търсене на ключови думи (от англ. – keyword suggestion tool), който предоставя информация за честотата на търсенията по месеци.

Показателят “брой световни търсения на ден” (Daily World Searches) ни дава много полезна информация – колкото по-високи стойности има този показател, толкова повече потребители, търсещи по тази ключова дума, ще идват на нашия сайт, ако той бъде оптимизиран за нея. Запомнете този фактор като един от най-важните при подбора на ключови думи.

Конкуренция (Competition)

От повечето курсове и книги по SEO оптимизация ще научите, че терминът “конкуренция” се отнася до това колко сайтове се показват в SERP при търсене по определена ключова дума или фраза. Например, ако напишете в Гугъл “дигитална камера” и в отговор на вашето запитване се визуализират 220 000 резултата, то на теория, вашата онлайн конкуренция ще бъде 220 000 сайта, защото вие ще трябва да се преборите с тях, ако искате да излизате в ТОП 10 на резултатите по ключовата дума “дигитална камера”.

Шон Бърнс (Sean Burns), авторът на “Rankings Revealed” (www.webmastersreference.com), има интересна гледна точка по въпроса за онлайн конкуренцията. Той твърди, че вие ще трябва да надиграете само сайтовете, които са разположени в ТОП 10 на SERP, за да постигнете желания ефект. Ето негов цитат:

“Basically, the number of competing pages is something that you should try to ignore. I can tell you how many competing pages there are for any keyword without even doing a search – 10. Your goal is to get in the top 10 for each and every keyword you target so that is the only “supply” figure that you need to focus on.”

Това в превод звучи така:

“Практически, броят на конкуриращите се страници е нещо, което трябва да опитате да игнорирате. Аз мога да ви кажа броят на тези страници за всяка дума или фраза, без да правя никакво онлайн проучване – 10. Вашата цел е да влезете в ТОП 10 за всяка ключова дума, която сте си таргетирали, така че това е и единствената цифра, върху която трябва да се фокусирате.”

Въпреки това, г-н Бърнс се съгласен с твърдението (както и болшинството от SEO-тата), че конкуренцията представлява всички сайтове, които са оптимизирани (нарочно или не) за вашите ключови думи и фрази.

Въпреки, че в голямата си част сайтовете, които излизат в SERP при търсене по вашата ключова дума, няма да са непременно оптимизирани за нея, те ще стоят на пътя ви, защото ще са пълни с релевантен контент (релевантно съдържание) и търсачките ще ги считат за важни и ще ги извеждат на високи позиции в своите страници с резултати. Ето защо, ниско конкурентните думи и фрази са за предпочитане пред останалите.

Временно ще приемем, че факторът конкуренция ще е нашият основен ориентир в предварителния подбор на ключови думи. В следващите статии ще разгледаме по-подробно този и много други параметри.

Keyword Effectiveness Index (KEI)

Индексът на ключова ефективност не е толкова страшен, колкото може би ви звучи първоначално. Разработен от SEO експерта Сумантра Рой (Sumantra Roy), авторът на софтуера LinkExplore (www.linkexplore.com), този показател комбинира в себе си резултатите за Конкуренция и Брой световни търсения на ден.

Формулата, по която се изчислява Индексът на ключова ефективност е:

KEI = (DS^2/C) = (DS/C * DS),

където:

DS е броят световни търсения на ден, а C – конкуренцията.
KEI може да приема стойности от 0 до 400.

* < 0.001 = Лоша ключова дума
* 0.001-0.010 = Добра ключова дума
* 0.010-0.100+ = Отлична ключова дума

Следователно, основната цел на предварителния подбор на ключови думи е да се сдобиете със списък от потенциални ключови думи и да определите Индекса на ключова ефективност на всяка от тях. Колкото по-висок е той на теория, толкова повече трафик ще ви носи съответната ключова дума, защото при ниска конкуренция и висок брой световни търсения на ден, KEI е с много добра стойност. С помощта на KEI ще можете лесно, бързо и качествено да отсеете тези 5 от 20-те ключови думи, с които сте напълнили своята кошница с ключови думи.

Comments

  • martinbg
    April 13, 2009

    Според мен реалната конкуренция можем да я намалим със следното търсене intitle: дигитална камера, връща само страниците, които съдържат ключовата фраза в title тага. Знаем, че за google това е най-важния елемент от on-page оптимизацията. Съответно вече резултатите са 2 410 , което говори за много слаба конкуренция.И формулата може леко да се модифицира.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*