Важност на ключовата дума (Keyword Prominence)

2

Важност на ключовата дума (Keyword Prominence)

По принцип, винаги съм се стремял да пиша в този SEO блог значенията на SEO термините на български език, но понякога това не е възможно. Ето, че и този случай е такъв. Предварително се извинявам, че в тази статия, и със сигурност и в следващите статии на блога ми за оптимизация за търсачки, ще срещнете понятия от SEO бранша, които нарочно не съм превел на български, поради неестественото им звучене на роден език. Така, след това кратко предисловие е време да се захващам по същество с темата.

Keyword Prominence

Нека все пак се опитаме да дадем най-общо превод на значението на SEO термина keyword prominence. В буквален превод думата означава – очебийност, значимост, известност на ключовите думи. Разбира се, има още много значения, но тези ми се сториха най-релевантните в случая.

Keyword prominence е мярка за важността на една ключова дума и показва колко близо се намира съответната дума до началото на самото съдържание. Нека условно разделим съдържанието на една страница на следните съставни части, изброени в низходящ ред според тяхната важност:

 • Заглавие (начало, среда или край);
 • HEAD секция, между таговете <head></head> (начало, среда или край);
 • Абзац (начало, среда или край);
 • Номер на абзаца (първи, втори,…);
 • Същински текст (начало, среда или край на страницата);
 • Номер на страница (първа, втора,…) и т.н.

Ако някоя ключова дума е използвана в заглавието на съответната уеб страница (особено в началото му), някъде в HEAD (<head></head>) секцията или в самото начало на същинското съдържание (<body></body>), тя се счита за много по-важна и има доста по-голяма “тежест” от останалите думи в тази страница.

Keyword prominence се изчислява поотделно за всяка част от съдържанието на една страница, според нейната важност (вижте изброените булети по-горе). Програмният език HTML позволява да се отдава по-голямо значение на определени части от документа пред други. Най-общо можем да кажем, че думите, които имат най-голяма тежест за търсачките, са разположени максимално близо до началото на HTML документа. С отдалечаването оттам и с преместването към края на документа, важността на ключовата дума намалява прогресивно.

Факторът Keyword prominence работи по аналогичен начин на описания по-горе. Обикновено, колкото по-близо е една дума до началото на уеб страницата, толкова по-висока е нейната важност (Keyword prominence). Важно е да знаете, обаче, че търсачките проверяват дали ключовата дума присъства и по-надолу в съдържанието на страницата – нейните среда и край. Вземете този факт под внимание!

100% Keyword prominence се постига, когато ключовата дума или фраза присъства в самото начало на текста (заглавието, първата дума). Ако тя се намира някъде в средата на текста, стойността на този показател вече спада наполовина – около 50%. И тъй като с конкретни нагледни примери всичко става много по-ясно, нека разгледаме следния.

Имаме англоезичен сайт за офис техника и оборудване. След извършения предварителен подбор на ключови думи, сме преценили, че основната ни ключова фраза ще бъде “Office furniture”. Ще разгледаме и сравним два случайни примера за заглавие на сайт за мебели, като основен фактор за оценка ще ни бъде процентът Keyword prominence на техните заглавия (TITLES).

1.    Furniture Market – Office furniture at affordable prices

2.    Office furniture at affordable prices – FurnitureMarket.com

Вторият сайт определено печели битката за по-добро заглавие от гледна точка на фактора Keyword prominence, тъй като при него “тежестта” на основната ни ключова фраза е 100% (ключовата фраза е поставена в самото начало на заглавието). За сравнение – при първия пример тя е едва около 60%.

Comments

 • martinbg
  April 17, 2009

  Моного интересна статия, която породи идея да направя няколко теста. За теста ще сложа различни ключови думи на различно разтояние от началото на тестовата страница но ще им да различен приоритет с използването на H таговте, ще бъде интересно

 • Lilacor
  April 17, 2009

  Здрасти, Марто 🙂

  Да, ще е интересен тестът, сподели инфо после, но не тествай толкова H таговете, а по-скоро частите на документа – заглавие, абзац, страница. Това ще е значително по-интересно 😉

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*