Задълбочен анализ и подбор на ключови думи

0

Задълбочен анализ и подбор на ключови думи

След предварителния подбор на ключови думи и създаването на списъци с 5-20 максимално релевантни думи и фрази, с които сте напълнили своята кошница с ключови думи, вече сте готови да преминете към следващия етап от SEO оптимизацията – задълбоченият анализ и подбор на ключовите думи.

Може би най-добрата техника при оптимизация за търсачки е да оптимизирате всяка страница от вашия уеб сайт за 1-2 (най-много 3) максимално релевантни на съдържанието й ключови думи. Следователно, целта на т.нар. задълбочен подбор на ключови думи (от англ. – advanced keyword research) се състои в това да ограничите своя ключов подбор само до тези 1-2 най-подходящи за всяка уеб страница ключови думи и фрази. Условно можем да си представим ключовия подбор като един вид цедка, през която веднъж свеждаме избора си до десетина сравнително релевантни ключови думи, а на втория етап (по-фината цедка) – само до 1-2 максимално релевантни такива.

На практика, в този задълбочен подбор, ние всъщност определяме истинската конкуренция за всяка избрана от нас дума или фраза, като едновременно с това анализираме и няколко допълнителни параметри, за които ще кажем повече по-надолу в тази статия.

Истинската конкуренция за дадена ключова дума включва тези сайтове, които са били оптимизирани за нея, било то умишлено или не. Пример за неволна оптимизация е, когато даден уеб сайт има някаква ключова дума, която фигурира в заглавието му (TITLE), но неговия собственик (webmaster) е направил това без да разбира нищо от оптимизация за търсачки. Независимо от това обаче, добавянето на съответната дума в TITLE-a му е помогнало да постигне по-високи позиции в SERP за нея.

За да оценим колко силна ще е конкуренцията за определена ключова фраза, когато правим SEO оптимизация, можем да започнем с проверка на следните показатели в описаната по-долу последователност:

  • Отправяме заявка по ключовата фраза, която ще анализираме, с избраната от нас търсачка;
  • Проверяваме колко страници с тази ключова фраза в заглавието (TITLE) връща търсачката (може да се провери с командата intitle: и съответната дума/ фраза, която проучваме);
  • Проверяваме колко страници с тази ключова фраза се съдържат в BODY-то връща търсачката (може да се провери с командата inbody: и съответната дума/ фраза, която проучваме);
  • Проучваме подробно ТОП 10 резултатите в SERP, които е върнала търсачката – те ще са основната ни конкуренция, с която ще трябва да се преборим;
  • Проучваме линковете, които водят към всяка от тези ТОП 10 страници (т.нар. Backlinks) – техния брой, източници, анкор текст и релевантност;
  • Проучваме показателя Alexa Traffic Rank за всеки от ТОП 10 конкурентите ни – той показва колко популярен е този сайт според статистиките на Alexa (www.alexa.com). Колкото по-малък е този показател, толкова по-популярен е съответният сайт според Alexa. Например, към момента на писане на тази статия, ТОП 5 на Alexa изглежда по следния начин: Google, Yahoo, YouTube, Facebook и Windows Live Search;
  • Анализираме броя кликове на ден (clicks per day) и средната цена на клик (CPC), която ще трябва да платим, ако рекламираме съответната фраза в AdWords. Това може да направите през Google Traffic Estimator;
  • Проучване на Google PageRank за всеки от ТОП 10 сайтовете, които се класират по основните ви ключови думи.

Comments

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*