Оптимизация на layout

1

Оптимизация на layout

Layout оптимизация на уеб страниците

От гледна точка на съвременните тенденции в уеб дизайна, най-общо съществуват два популярни метода за layout: nested tables (споделени таблици) и CSS-based layout (CSS базиран layout).

Употребата на таблици за layout на уеб страници е много популярна сред уеб дизайнерите, заради възможността в тях да се позиционират текст и изображения в специфични клетъчни участъци (cell locations) на страницата, по подобие на колонките във вестник. Бързата и лесна изработка на HTML таблици ги превърнаха в изключително популярни и привлекателни.

Основният недостатък на таблиците, от SEO гледна точка, се явява фактът, че неправилната им употреба много често води до нарастване на показателя code to content ratio. Най-общо code to content ratio (още наричан code to text ratio) представлява процентно съотношение на количеството текст на една уеб страница и количеството на нейния код. Мерната единица е килобайти (KB). И точно в това се състои основният недостатък на таблиците по отношение на SEO оптимизацията – нарастване на количеството код спрямо това на самия текст. Не само това, но ако се наложи да се променя кодът дори на една уеб страница изградена на базата на таблици, това може да докара главоболие на всеки уеб дизайнер.

В края на 90-те години на 20-ти век, W3C представиха т.нар. каскадни стилови таблици (от англ. език – Cascading Style Sheets или CSS), които дадоха възможност на уеб дизайнерите по цял свят да добавят стилове към HTML документи. Тъй като браузърите бързо започнаха да интегрират и поддържат CSS, уеб дизайнерите също започнаха да използват прости стилове, като ги добавят към своите HTML-и. Примери за такива прости CSS стилове са: вид и цвят на шрифта, задаване на фонови цветове и изображения и др.

Дотук споменах сама някои от причините, поради които уеб дизайнерите трябва да спрат да използват таблици за своите layout-и и да започнат да се възползват от неограничените възможности, които предлагат каскадните стилови таблици (CSS), за да управляват максимално ефикасно HTML layout-ите си. Ето някои от основните предимства на CSS:

  • Таблиците правят сайта излишно голям и бавен за зареждане, което означава повече време, което посетителите ще трябва да прекарат в чакане, докато целият сайт се зареди. Много от тях няма да имат това търпение;
  • Извършването на промени в кода на таблични уеб сайтове изисква много време и усилия и не може да се сравнява с лекотата и бързината, с която се внасят корекции в сайтове, изградени с каскадни стилови таблици (CSS);
  • Изключително трудно и скъпо е да се поддържа визуална съвместимост между отделните таблични елементи на този тип сайтове;
  • Потребители с някаква степен на инвалидност и такива използващи своите мобилни телефони или PDA устройства няма да могат да разглеждат сайта ви правилно.

В заключение, настоящите W3C стандарти налагат почти задължителната употреба на CSS. Добрата новина е, че всички съвременни браузъри поддържат каскадни стилови таблици за налагане на контрол върху layout-а.

Comments

  • Много добра статия, имам само един въпрос. Как може мерната единица на процентно съотношение да е килобайти? Аз си мислех че е просто процент или число ако говорим само за съотношение. Къде отиде основното правило “правете сайтове за хората а не за търсещите машини”.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*