Основни HTML атрибути

0

Основни HTML атрибути

Тъй като ботовете виждат уеб страниците като HTML код, вместо по начина, по който ние ги виждаме през уеб браузъра ни, добрите SEO оптимизатори трябва да имат сериозни познания върху структурата на типичния HTML документ.

В тази и следващите няколко статии, ще се опитам да ви запозная по-отблизо с някои от основните елементи на HTML документите (HTML атрибути), които имат най-голямо значение за оптимизацията за търсачки.

Първо и най-важно – задължително се убедете, че вашите HTML документи са в съответствие с XHTML стандарта (XHTML валидирани). XHTML е най-стриктният HTML (hypertext markup language) стандарт. Следвайки стриктно този стандарт, вие гарантирате, че вашите уеб страници (и сайтът ви като цяло) са лесно разбираеми от търсачките. Можете да научите повече за стандарта XHTML от официалния сайт на World Wide Web консорциума: http://www.w3.org/

Всеки HTML документ, който е подчинен на стандартите на консорциума се състои от две основни секции: HEAD (глава) и BODY (тяло). За да илюстрираме това нагледно, нека отворим сорс кода (source code) на произволен HTML документ в Интернет. Добър пример е сайтът http://www.w3.org. Заредете началната му страница през браузъра си, кликнете с десен бутон на мишката и изберете опцията “view page source” или “view source” (в зависимост от вида браузър).

HEAD секцията е всичко, което е разположено между <head> и </head> таговете. Съдържанието на тази секция е невидимо, когато разглеждате страницата през уеб браузър. Както можете да видите, един от елементите, които се съдържат между <head> и </head> таговете е заглавният таг (ограден от <title> и </title>). TITLE тагът е видим и директно през браузър. Той се намира в най-горната синя лента на вашия браузър:

w3c

Заглавието също представя даденa уеб страница в страниците с резултати (SERP). Дори можем да кажем, че той е  много важен атрибут от вашата страница.

HEAD секцията също включва 2 МЕТА тага. Това са МЕТА ключови думи (META keywords tag) и МЕТА описание (META description tag):

<meta name=”keywords” content=”…”>
<meta name=”description” content=”…”>

След като <head> тагът е затворен се отваря <body> тагът. Всичко, което е разположено в BODY тага е видимо на уеб страницата, когато я разглеждате през браузър.

В BODY текста на примера със сайта на w3c.org, виждаме също така <h1> и <h2> тагове. Тези са т.нар. HTML headings (заглавни тагове) и те са 6 на брой. Първият е <h1>, а последният – <h6>. Първоначално, техният замисъл е бил с тях да се маркират различните нива на важност в текста. H1 е най-важният заглавен таг, а H6 – най-маловажният. Обикновено браузърите показват тези тагове от най-големия към най-малкия. H1 тагът е с най-едър шрифт, а H6 – с най-ситен. Търсачките третират H1-H6 таговете по аналогичен начин, според тяхната важност.

Други тагове са линк тагът (ограден между <a> и </a>) и имидж тагът (<img>), който отговаря за правилното визуализиране на изображенията на една уеб страница. Вижте как става това:

<a href=”http://www.somesite.com” title=”some widget site”>Link to some widget site</a>

<img src=”http://mysite.com/image.jpg” alt=”and this is my image” />

А ето как изглежда един примерен HTML документ през погледа на търсачките:

<head>
<title>My title goes here</title>
<meta name=”keywords” content=”keyword 1, keyword 2, keyword 3?>
<meta name=”description” content=”site description”>
</head>
<body>
<h1>This is the first level heading which is important to search engines</h1>
<h2>this is a kind of subheading which is also important</h2>

Това е пример за прост текст в тялото (BODY) на страницата. Препоръчително е съдържанието на всяка страница да е съставено от поне 100 думи, а показателят плътност на ключовите думи (keyword density) да е около 3-7%. Също така, както вече знаем, можем да постигнем по-висока важност на основната ни ключова дума, като я поставим в самото начало на страницата (TITLE tag). Освен това, трябва да съобразим тя да присъства както в началото, така и в средата и края на текста ни.

Друг начин за наблягане върху определена ключова дума и фраза е като я оградим с <b></b>. Така тя ще се вижда с удебелен шрифт от хората и търсачките ще й отдават по-голяма “тежест”. Ето пример за текст в болд.

<b>Този текст ще се вижда удебелен</b>

В следващите статии ще обърнем повече внимание на всички HTML атрибути поотделно.

Comments

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*