Честота и близост на ключовите думи

0

Честота и близост на ключовите думи

Честота на ключовите думи (Keyword Frequency)

Честотата на ключовата дума се измерва в броя повторения, с които тя е била използвана в текста на дадена уеб страница.  За разлика от фактора плътност на ключовите думи, честотата на ключовата дума не се измерва чрез математическо съотношение и не зависи от общия брой думи в даден текст. Тя е абсолютна величина. Например, ако използвате дадена ключова дума или фраза 7 пъти, нейната честота ще бъде 7, независимо дали страницата се състои от 7 думи или от 7 000.

Търсачките използват показателя честота като още една мярка за важност на ключовите думи. Уеб страниците, съдържащи повече ключови думи на сходна тематика, биват оценявани като по-релевантни спрямо тази тематика, а оттук – заемат по-високи позиции в SERP на Гугъл. Както вече казахме обаче, употребата на твърде много ключови думи се счита за спам от търсачките. Като спам се отчита както т.нар. “keyword stuffing” (изкуствено натъпкване на съдържанието с ключови думи), така и всякакви други методи, които целят изкуствено повишаване на фактора плътност на ключовите думи (keyword density). Такъв тип „сиви” или „черни” SEO техники в огромната си част, рано или късно, биват разкривани и наказвани от търсачките. Всъщност, това е и най-старата позната спамерска техника за изкуствено повлияване на резултатите в SERP.

За да видим на практика как честотата на ключовите думи влияе на позиционирането на един сайт в търсачките, нека направим едно бързо търсене с Гугъл, за някоя силно конкурентна ключова дума. Нека вземем английската дума “design”. Първият резултат (абстрахираме се от първите 2 позиции, заети от резултати по тази ключова дума в Wikipedia) е:

Заглавие: Design Museum London

МЕТА описание: London ’s museum of international contemporary design.

Както можем да видим, честотата на ключовата дума “design”, както в заглавието, така и в описанието, е единица.

Близост на ключовите думи (Keyword proximity)

Някои търсачки, в това число Гугъл, използват понятието близост на ключовите думи (от англ. – keyword proximity), като част от техния алгоритъм за оценяване на уеб страниците. Най-общо казано, близостта на ключовите думи се отнася до това какви са разстоянията между отделните ключови думи и фрази, които сте използвали. По принцип, е силно препоръчително да започнете да оптимизирате своите страници за такива ключови фрази, които са съставени от две или повече ключови думи, а не такива, състоящи се от само една дума. Освен това, опитайте се да „държите” отделните ключови думи в по-голяма близост едни до други. Разбира се, това не винаги е възможно и със сигурност не трябва да прекалявате с близостта помежду им, защото освен, че това ще ви навреди по отношение на търсачките, съдържанието няма да звучи естествено и ще отблъсква читателите.

Нека разгледаме следния пример (от англоезичен сайт):

International Widgets is selling electronic widgets for 7 years. International Widgets is a company that specializes in electronic devices, widgets and other stuff…

Както можете да видите, думите “electronic” и “widgets” са поставени близо една до друга в текста, като по този начин ние ще “обясним” на ботовете, че в конкретния случай ние таргетираме тези потребители, които търсят  “widgets” и още по-конкретно – “electric widgets”.

Логиката, която е използвана при създаването на алгоритмите на търсачките е такава, че онези думи и фрази, които често са поставяни в близост една до друга, се считат за по-релевантни (взаимно свързани) отколкото останалите. Например, ако една и съща комбинация от ключови думи се използва много често от потребителите при търсенето на определен тип информация, то търсачката започва да „мисли”, че тези думи най-вероятно са обвързани по някакъв начин една с друга. По този начин, с течение на времето, алгоритъмът започва да отдава по-голяма тежест на такъв тип комбинации от думи.

Reblog this post [with Zemanta]

Comments

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*