HTML тагове – BODY и заглавни тагове

0

HTML тагове – BODY и заглавни тагове

BODY текстът

Основното текстово съдържание на един сайт, което е разположено в BODY тага и е видимо за  вашите посетители, е стратегически най-важното поле за разпръскване на ключови думи, т.нар. Keyword scattering.

Спомнете си значението на фактора важност на ключовата дума (keyword prominence) и поставяйте ключовите си думи и фрази възможно по-близо до началото на BODY тагa (<body>). От това можете да имате и друга полза, освен повишаването на този показател, а именно – включването на първите няколко думи в т.нар. снипети (snippets). Както научихме от миналата статия, снипетите представляват части от текста на една уеб страница, който е видим под заглавието на уеб страницата. Затова се опитвайте да използвате важните си ключови думи в самото начало на съответната страница (първите 1-2 реда), като по този начин те ще са видими под формата на снипети и ще играят ролята на описание на вашия сайт.

snippetРазпръснете ключовите си думи и фрази из BODY текста на вашата страница така, че да звучат естествени като едновременно с това се старайте да разполагате различните си ключови думи близо едни до други, за да повишите стойността на показателят близост на ключовите думи. Разположете второстепенната си ключова фраза в средата и в края на своето BODY. Поставете най-важните си ключови думи и фрази в болд (удебелен текст), като за целта използвайте <b> тага вместо <strong> атрибута.

Можете да използвате за целта и този трик: <b style=”font-weight:bold”>).

Запомнете, че минималният препоръчителен контент за една уеб страница е 125 думи, но е силно желателно да го надвишавате значително. Например, 400-500 думи за страница е едно добро решение.

Гугъл обича съдържанието: уникалното, в големи количества и редовно обновявано.

HTML заглавни тагове H1 – H6

Заглавията (още наричани с английските им наименования – хединги) са едно добро средство за визуално организиране на съдържанието. Освен това, търсачките считат заглавните тагове H1-H6 (особено тези в болд) за важни. Възползвайте се от това и използвайте разумно и по предназначение  H1, H2 и H3 тагове, вместо да поставяте графични заглавия, особено в началото на вашите страници.

Използвайте HTML заглавните тагове, за да нацепите на части своето съдържание и да го направите по-лесно за четене и възприемане от вашите читатели. Включете своите най-важни ключови думи и фрази във вашите заглавни тагове. По този начин ще покажете на търсачките, че те са с по-голямо значение за вас и те ще им придадат по-голяма релевантност и тежест. Ето пример за това как да използвате правилно своите заглавия и подзаглавия в текста на страниците си:

HTML заглавие, включващо най-важната ви ключова фраза
Подзаглавие 1, включващо най-важната ви ключова фраза
Параграф от текста, включващ второстепенни ключови фрази
Подзаглавие 2, включващо второстепенна ключова фраза
Параграф от текста, включващ други ключови фрази

И т.н.

Проблемът със заглавията е, че всеки браузър ги показва по свой начин, който може да не пасва на дизайна на сайта ви. Ето защо, добра идея е да използвате следният CSS атрибут:

<h1 style=”font-size:10px;color:#00FFFF;font-weight:bold”>Това е форматирано заглавие</h1>

По този начин търсачката ще “види” това заглавие като H1 заглавен таг, но браузърът ще покаже на хората текст, който е форматиран по начин избран от вас, а не по стандартния начин.

Винаги избягвайте да използвате повече от един H1 таг на страница. Колкото до другите заглавни тагове (от H2 до H6), за тях няма подобни стриктни ограничения и можете спокойно да ги използвате когато и както пожелаете. Все пак, не прекалявайте с прекомерната им употребата, особено с тази на H2 тага.

Comments

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*