Линк билдинг

Линк билдинг

Линк билдингът (изграждане на входящи линкове) представлява абонаментна SEO услуга, при която клиентът заплаща за изграждане на дадено количество линкове към своя уеб сайт.

Ако Вие притежавате личен или корпоративен уеб сайт и държите на своя онлайн имидж, най-вероятно знаете колко важно е не само да изградите добра онлайн репутация, но и да я поддържате в дългосрочен план. Тук идва линк билдингът, които ще ви помогне не само да постигнете по-голяма популярност, но и да я запазите и подобрите във времето.

Какво включва услугата линк билдинг?

Услугата е по-опростена и по-евтина от трите стандартни плана, които lilacor.com предлага (SEO MINI, SEO MIDI & SEO MAXI), и макар да няма същата успеваемост каквато се постига с тези SEO пакети, може да бъде много полезна за тези клиенти, които имат вече добри позиции на сайтовете си, но нещо не им достига, за да постигнат така желаните TOP 10, TOP 5 или дори челна позиция по съответните ключови думи. В тази услуга вие не плащате за първоначален одит, нито за проучване на нишата, конкуренцията и най-подходящите за Вас ключови думи. Вие плащате само за изграждане на линкове към сайта си.

За кого е подходяща услугата линк билдинг?

Ако сайтът ви е на 1-ва, 2-ра или 3-та страница в Гугъл, домейнът Ви е стар, достатъчно авторитетен, имате уникално съдържание на всяка страница от сайта Ви, нямате наказания или наложени филтри от Гугъл, но все пак не можете са излезете на първа страница? Тогава вероятно не Ви достигат качествени линкове. Възползвайте се от услугата линк билдинг, тя е точно за Вас.

Какви са цените за услугата линк билдинг?

 – 100 лв./ месец за изграждане на 10 линка;

 – 150 лв./ месец за изграждане на 20 линка;

 – 200 лв./ месец за изграждане на 50 линка.

Забележка:

Услугата линк билдинг не дава гаранции за постигане на конкретни позиции, затова и цената е по-ниска. Единствената гаранция е, че услугата ще доведе до постепенно покачване на позициите на сайта Ви по ключовите думи, за които той се оптимизира.

При линк билдинга не извършвам никакъв предварителен on-page или off-page анализ на сайта, нито консултации с клиента. Само изграждам качествени линкове към него.

Всички цени са БЕЗ ДДС и са в сила от 20.10.2013 г.