МЕТА търсачки

0

МЕТА търсачки

В предишните ми статии разгледах МЕТА търсачките и споменах, че те представляват един различен подход към данните предоставяни от търсачките в Мрежата.

Какво е МЕТА търсачка?

МЕТА търсачките представляват инструмент, който не създава собствена информационна база данни (индекс). Вместо това, те използват т.нар. Multi-engine search, който комбинира резултатите от няколко търсачки едновременно. По този начин резултатите от няколко търсачки се визуализират в SERP на една единствена МЕТА търсачка. MetaCrawler е система, която обхожда мрежата, следвайки линкове. Този метод на използване на многобройни бази данни при дадено търсене прави резултатите от търсенето по-обширни, но забавя самия процес на търсене.

Когато отправяте заявка към МЕТА търсачка, тя се прехвърля към няколкото търсачки, от които тя черпи информация, всяка от която търси по зададената ключова дума чрез собствения си алгоритъм. Накрая, търсачката обединява така получените резултати в един единствен общ списък. По този начин, потребителят може да покрие много по-голямо количество материал по много по-ефикасен начин като възможността за евентуални неточности намалява многократно.

МЕТА търсачки

Как работят МЕТА търсачките?

Някои от вас вероятно си мислят, че Google и Yahoo индексират всяка уеб страница, но това не е така. Всъщност, съществуват много причини, on-page и off-page фактори, които могат да попречат на една страница да бъде индексирана. Ето къде на помощ идват МЕТА търсачките, тъй като те черпят резултатите си не от една, а от няколко търсачки. Казано накратко, МЕТА търсачката е търсачка, която се захранва от две или повече други търсачки и не разполага със собствени инструменти и индекс.

Примери за мулти търсачки са MetaCrawler (http://www.metacrawler.com) и Mother of all Search Engines (http://www.mamma.com/). MetaCrawler черпи резултатите си от 7 от най-популярните търсачки (в това число AltaVista и Lycos) и след това компилира и показва резултатите им в общ SERP. Разбира се, има и много други МЕТА търсачки. Както и повечето инструменти, те не работят във всички ситуации, но определено е добра идея да експериментирате с техните услуги при следващото си търсене.

Clusty (http://www.clusty.com/) – източници: Ask, GigaBlast, LookSmart, Lycos, Live Search, MSN, DMOZ, специални бази данни (New York Times, AP, Wikipedia) и WiseNut;

Dogpile (http://www.dogpile.com/) – източници: Google, Yahoo!, Ask и About;

Ez2Find (http://www.ez2find.com/) – източници: Google, AllTheWeb, AltaVista, Live Search, Yahoo! и Ask;

Killer Info (http://www.killerinfo.com/) – източници: AOL, Google, Yahoo!, Live Search, FAST, Lycos, AltaVista, WiseNut, LookSmart and DMOZ.

Reblog this post [with Zemanta]

Comments

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*