Pay-for-Performance търсачки

0

Pay-for-Performance търсачки

Като пълна противоположност на органичните резултати (напълно безплатни), болшинството търсачки предлагат на потребителите си т.нар. Pay for Performance (PFP) услуга. В превод от английски език, този термин означава “Плати за представяне” и дава възможност на собствениците на сайтове да платят на някоя търсачка, за да промотира на уеб сайт чрез т.нар. SE exposure. По-просто казано – плащате на търсачката, за да показва избрана от вас ключова дума или фраза на някоя от водещите позиция в нейните SERP. По този начин няма да ви се налага да разчитате изцяло да т.нар. органични резултати, които зависят единствено от вашите SEO умения.

Снимката по-долу показва нагледно разликата между органични и платени резултати в Гугъл:

Има три основни типа Pay for Performance:

·    Pay-per-click (плащане на клик) – най-добрите примери за това са Google AdWords и Yahoo! Search Marketing Solutions (бивш Overture). При pay-per-click (PPC) рекламата, рекламиращите отправят рекламни послания за различни ключови думи. Когато потребителите отправят заявка към търсачката, чрез въвеждането на определена ключова дума в полето й за търсене, към резултатите от това търсене влизат както органичните, така и платените резултати. Ако потребителят кликне върху някои от тези платени резултати, рекламиращият е таксуван със съответната per-click сума, за която се е договорил.

·    Paid submission (платено добавяне) – представлява добавяне на сайт в търсачки или директории срещу заплащане на съответна сума. Лидерите в бранша на платеното включване са програмите Yahoo! Search Submit и Yahoo! Directory Submit.

·    Paid sponsorship (платено поръчителство) – с този модел, рекламиращият заплаща твърда такса на търсачката. В замяна, търсачката показва рекламните послания на рекламиращия, по предварително зададена ключова дума, редом с резултатите от органичното търсене. ExactSeek, например, използва именно този pay-for-performance (плати за представяне) модел.

Pay-per-click

PPC рекламата вероятно е най-широко разпространената форма на pay-for-performance маркетинга. Тъй като тя се явява най-ефективният метод за правене на пари от търсачки, PPC е предлаган от почти всяка търсачка. Най-важните доставчици на PPC реклама в света са двете най-популярни търсещи машини – Google и Yahoo.

Reblog this post [with Zemanta]

Comments

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*