Изграждане на подходяща навигационна структура на сайт

0

Изграждане на подходяща навигационна структура на сайт

SEO-friendly навигационна структура

Нека първо дефинираме понятието навигационна структура на сайт. От гледна точка на SEO и SEM, този термин се отнася до цялостната рамка (framework), която поддържа съдържанието на един сайт и определя пътя, по който минават ботовете на търсачките, за да индексират това съдържание. Архитектурата на всеки сайт се състои от навигационна структура, layout на страниците, структурата на различните елементи разположени на тях, линковете помежду им и системата от файлове и директории, в които те се съдържат.

Оценяването на сайтовете от търсачките до голяма степен се повлиява от навигационната структура, доколкото това определя кои страници да бъдат индексирани от ботовете и кои – не. За да се направи една архитектура на сайт така, че тя да бъде максимално SEO оптимизирана и харесвана от търсачките, е необходимо да са налице следните неща:

 • Уникално и релевантно съдържание (както вече много добре знаем);
 • Използване на Уеб дизайн елементи, които са spider-compatible (харесвани от паяците);
 • Използване на навигационна и линк структура, която улеснява индексирането на страниците на уеб сайта от паяците

Елементите от архитектурата на един сайт, които оказват влияние върху неговото оценяване от търсачките, са:

 • Структура на системата от файлове и директории;
 • Имена на файловете и разширенията;
 • Навигационни менюта на страниците;
 • Входящи страници (от англ. – landing pages);
 • Robots META таг или съответно robots.txt файл;
 • Error 404 pages – незареждащи се или несъществуващи страници;
 • Наличие на карта на сайта (от англ. – Sitemap;
 • Наличие на Server Side Includes (SSI) – ако искате да проверите дали вашият сайт има SSI, потърсете файлове с разширения .shtml или . shtm, introduction pages или dynamic content.

Файл и фолдър структура

Силно препоръчително е да помислите и за SEO още докато сте в процес на планиране на бъдещия си уеб сайт. Да, няма грешка, това е най-подходящият момент да помислите за оптимизацията за търсачки. Макар в огромен процент от случаите да става точно обратното, собствениците на сайтове, които са се сетили прекалено късно за тази неизменна част от създаването на успешен сайт, в крайна сметка винаги са съжалявали впоследствие. Това им е коствало много главоболия и доста непредвидени разходи.

Когато се създава нов уеб сайт от нулата, обикновено първо се изгражда неговата логическа структура, т.е. как посетителите ще използват сайта и как ще гледат на него от потребителска гледна точка. Това определя т.нар. физическа структура на сайта, т.е. как файловете и директориите са разположени на сървъра, на който са хоствани.

Много често не съществува възможност да се изгражда чисто нова файлова структура на вече съществуващ уеб сайт и сте принудени да използвате/ преправите съществуващата такава. В този случай е много полезно да използвате някакъв линк анализатор (link checker), който ще ви спести много време и досадни дейности по откриването и поправянето на неработещите страници.

И така, нека се захващаме за работа. Широко разпространено схващане е, че ботовете индексират успешно само тези уеб страници, които се намират на не повече от 2 нива (кликвания) разстояние от началната страница на сайта. Така ли е наистина? Действително, повечето търсачки, с изключение на Гугъл, който индексира дори страници, намиращи на 4 клика разстояние от началната страница, не “дълбаят” толкова на дълбоко. Следователно, старайте се винаги да разполагате най-важното за уеб сайта ви съдържание на не повече от 2 поддиректории (нива) разстояние от индексната страница на сайта ви.

Ето и нагледен пример:

www.yoursite.com/level1/level2/page.htm.

По правило, уеб страниците, които са разположени най-близо до главната директория (root directory) на сайта ви се отчитат като най-важни за търсачките. Следователно, двата най-важни файла, които трябва винаги да присъстват в тази основна директория, са озаглавените index.html и robots.txt.

За големи сайтове е най-добре в root директорията да се съдържат не повече от 100-200 страници, докато за по-малките такива е препоръчително всичките файлове да са разположени в root-а. Докато се опитвате да разположите най-важните за вашия уеб сайт страници в първо и второ директорийно ниво, опитайте се да не слагате повече от 50 файла във всяко едно от тях. За по-големи сайтове, с над 250 страници, е най-подходящо да организирате файлове със сходна тематика в отделни тематични папки.

Не забравяйте да озаглавите файловете и директориите с подходящите за тях ключови думи. За разделение между отделните думи в URL-ите използвайте тирета, а не долни черти. Не използвайте по много ключови думи едновременно, нека съдържат такива, но да не са прекалено много (например, максимум 3-4).

Comments

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*