SЕО проблемът наречен динамични URL-и

0

SЕО проблемът наречен динамични URL-и

По принцип, търсачките нямат проблеми с индексирането на динамични URL-и от вида:

http://www.yoursite.com/gallery.php?category=widgets&color=red&price=20

По официални данни на Гугъл обаче, динамично генерираните уеб страници, включващи .asp и .php разширения и такива с въпросителен знак (?) в URL-а, могат да се окажат проблемни по отношение на ботовете, които могат да срещнат известни затруднения при обхождането им. Ето защо, URL-ите съдържащи много параметри в себе си, “?” и “&” знаци, е силно препоръчително да бъдат опростявани или скривани от ботовете на търсачките.

Динамичните страници, зареждани в следствие на събмитване (попълване) на някаква форма от страна на потребителя, няма да бъдат обходени и включени в индекса на търсачките, дори ако притежавате най-богатия продуктов каталог. Ако обаче страницата се “извиква” в следствие на кликване върху линк, индексирането й рано или късно ще се случи.

За да превърнете своите динамични URL-и в SEO-friendly такива, можете да въведете корекции в т.нар. “.htaccess” файл (ако сте на Apache сървър). Повече внимание, с конкретни напътствия в тази насока, ще се опитам да дам в някоя от по-нататъшните ми статии.

Някои SEO експерти предпочитат да избягват файлове със .shtm и .shtml разширения. До известна степен те са прави, защото ботовете на търсачките са показали с течение на времето, че игнорират такива файлови разширения от този вид. Специфичната особеност на тези разширения е, че те използват т.нар. Server Side Include (SSI) технология. Тя се характеризира с това, че при “извикване” на дадена уеб страница, нейния URL адрес е динамичен и се формира в момента на извикването й, като е различен при всяко следващо нейно зареждане.

Файловите разширения, които са 100% индексируеми от търсачките са “.htm”, “.html”, “.txt” и всички видове файлове с графични изображения (.jpeg, .gif, .png and .bmp). Най-развитите търсачки, каквито са Google,  Yahoo и Live Search (Bing) могат успешно да индексират и файлове с разширение “.doc” и дори “.pdf”, но те винаги се позиционират по-зле в сравнение с тези с разширение .html. От известно време Гугъл започна да индексира и файлове с разширение “.swf”, които са характерни за т.нар. Flash базирани сайтове, но поне засега ботовете не се справят достатъчно добре с тях.

Именуването на графични изображения с ключови думи е важно за търсачките AltaVista, Google, Yahoo! и Live Search (Bing), тъй като те предлагат и услугата търсене на изображения. Използването на релевантни ключови думи при кръщаването на файлове с разширение “.pdf” също помага при позиционирането им в SERP.

Comments

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*