Изграждане на подходяща навигационна структура на сайт

  • 0

    Изграждане на подходяща навигационна структура на сайт

    SEO-friendly навигационна структура Нека първо дефинираме понятието навигационна структура на сайт. От гледна точка на SEO и SEM, този термин се отнася до цялостната рамка (framework), която поддържа съдържанието на един сайт и определя пътя, по който минават ботовете на търсачките, за да индексират това съдържание. Архитектурата на всеки сайт се състои от навигационна структура, layout на страниците, структурата на различните елементи разположени на тях, линковете помежду им и системата от файлове и директории, в които те се съдържат. Оценяването на сайтовете от търсачките до голяма степен се повлиява от навигационната структура, доколкото това определя кои страници да бъдат индексирани […]

  • 0

    Стъпка 3: Оптимизиране на структурата на уеб сайта

    Нека започнем тази 3-та подред секция на SEO блога с въведение в оптимизацията на структурата на един уеб сайт. За начало бих искал да обърна внимание на един интересен цитат от Шари Туроу (Shari Thurow), автор на книгата “Search Engine Visibility“, уважаван SEO експерт с огромен опит в оптимизирането на сайтове за търсачки. Ето какво казва той: “Архитектурата на един уеб сайт е нещо, което лично аз смятам, че е погрешно възприемано от SEM специалистите. Каква е причината? Много Интернет маркетинг специалисти специализират САМО в сферата на SEM или САМО в сферата на SEO. Тяхната работа не е да създават […]