On-Page оптимизация на сайтове

0

On-Page оптимизация на сайтове

От досегашните статии по Интернет маркетинг, ние оценихме търсачките като сложни и точни системи. Техните алгоритми взимат под внимание много фактори по самия уеб сайт, които могат да окажат положителен или отрицателен ефект върху неговите позиции в SERP. On-page факторите все още играят важна роля в процеса на оптимизация и след като извършите цялостно SEO на тези елементи ще имате предимство пред тези ваши конкуренти, които не са оптимизирали сайтовете си за търсачките, при сходни off-page показатели с тях.

Следващата поредица от статии ще е посветена на следните аспекти на маркетинга за търсачки:

Маркетинг на ключовите думи (Keyword marketing)

Подборът на релевантни и ефективни ключови думи, за вашия уеб сайт и всяка от неговите страници, е фундаментална стъпка от цялостната ви SEM стратегия. Тук е много важно да проведете предварителен маркетингов анализ на избраните от вас ключови думи и да се фокусирате само върху тези от тях, които имат най-голям брой дневни търсения и най-слаба конкуренция. Съществуват специални показатели, които могат да са ви от полза, когато определяте най-подходящите ключови думи за вашия бизнес и уеб сайт.

Оптимизация на уеб страниците

Този процес започва с насищане на съдържанието на даден уеб сайт с избраната от вас ключова дума, оптимизиране на HTML елементите, навигацията и менютата. В този раздел ще разгледаме списък с необходимите действия, които трябва да изпълните, за да постигнете по-високи позиции в търсачките.

Оптимизиране на структурата на сайта

Този дял от SEO оптимизацията обхваща оптимизацията на структурата на сайта, избора на подходящ домейн и имена на файловете и създаване на подходяща карта на сайта, т.нар. SEO friendly sitemap. Картата на сайта е много ценна и ефективна от гледна точка на това, че насочва както ботовете, така и посетителите към вашето релевантно съдържание.

Добавяне на сайта в търсачки и директории

В тази глава ще обърнем внимание на процеса на добавяне на уеб сайт в български и чуждестранни директории и търсачки и как това да стане максимално ефективно. За целта, ще се запознаем по-подробно с принципите на pay-for-performance (PPC) стратегията. Добавянето завършва с проверка на резултатите от процеса, т.нар. submission verification.

Одитиране и внасяне на допълнителни подобрения в сайта

Често срещана ситуация е да се коригират контента и навигацията на даден сайт за целите на SEO оптимизацията, но да се пропуснат проблемите, които тези промени могат да причинят на факторите видимост и ползваемост. Одитът на сайта ще ви помогне да идентифицирате тези проблеми, да “почистите бъркотията” и да елиминирате всички слаби места по него.

Отстраняване на специфични оптимизационни въпроси

Този последен дял от оптимизацията за търсачки, на който ще се спрем, ще ви даде ценни насоки относно оптимизирането на Flash базирани уеб сайтове, сайтове с “тежко” графично оформление (много графичен и снимков материал по тях), JavaScript и други проблемни технологии откъм SEO гледна точка.

Comments

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*