Малък SEO пакет

Малък SEO пакет

Малкият SEO пакет е създаден специално за клиенти от сферата на дребния бизнес, притежаващи малки уеб сайтове, с тясно таргетиран бизнес, които желаят техният уеб сайт да бъде оптимизиран само по до 3 броя ключови думи / фрази. Това е изгоден вариант за SEO оптимизация за клиенти с по-скромни нужди и възможности.

Какво включва услугата MINI SEO?

  1. Анализ на до 3 броя основни за сайта ключови думи и техните моментни позиции в Гугъл;
  2. Оптимизация на заглавията, МЕТА описанието и МЕТА ключовите думи на до 3 броя страници от сайта;
  3. Проверка за наличие на дублирано съдържание, посредством инструмента Google Webmaster Tools (*);
  4. Анализ на линк профила на сайта набелязване на проблеми в него и съвети за тяхното отстраняване (**);
  5. Отправяне на общи препоръки по отношение на текстовото съдържание и цялостната структура на сайта;
  6. Изграждане на качествени линкове към сайта, които да подпомогнат класирането му в страниците на Гугъл.

Цената на MINI SEO пакета е 600 лв./ месец без ДДС

Всички цени са в сила от 01.02.2014 г. и са БЕЗ добавено ДДС.

Пояснение:

(*) В цената са включени и еднократните услуги SEO одит и Анализ на линк профил, които включват задълбочен анализ на on-page и off-page състоянието на сайта, описване на всички проблеми, които трябва да бъдат отстранени, както и методите, които трябва да се приложат за целта.

(**) Услугата не включва самата корекция на линк профила на сайта, а само набелязване на проблемните му аспекти. За корекция на самия линк профил на сайта се свържете с мен, за да Ви отправя персонална оферта, която отговаря на нуждите Ви.

Запознайте се с останалите SEO пакети, както и със съпътстващите SEO услуги, които предлагам:

Среден SEO пакет (MIDI SEO)

Голям SEO пакет (MAXI SEO)

SEO копирайтинг

SEO одит

Линк билдинг